Zarządzanie przedsiębiorstwem

Technetix jest zaangażowany w podejmowanie pozytywnych działań we wszystkich społecznościach, w których prowadzi działalność. Jako firma chcemy wspierać naszych partnerów gdy tylko jest to możliwe zapewniając im korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Jakość

Firma Technetix dąży do tego, by dostarczać klientom projekty, produkty i usługi o najwyższej jakości. Nasze standardy jakości utrzymujemy poprzez nasz system zarządzania jakością — jego zrozumienie, wdrażanie i utrzymywanie na wszystkich szczeblach organizacji. Dysponujemy świadectwem międzynarodowej normy zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Środowisko

W celu ciągłego doskonalenia naszych wyników środowiskowych corocznie stawiamy sobie wyzwania i plany w zakresie zmniejszenia oddziaływania środowiskowego naszych usług i działalności. Posiadamy certyfikaty międzynarodowej normy narządzania środowiskowego ISO 14001:2004.

Zaangażowanie społeczne

Oddziały Technetix na całym świecie odgrywają aktywną rolę w swoich społecznościach poprzez wspieranie lokalnych działań dobroczynnych.

Na Bałkanach wspieramy organizację dobroczynną The Handikos, działającą na rzecz dzieci niepełnosprawnych. W 2012 przekazaliśmy nadwyżki wyposażenia, jak krzesła i klimatyzatory, szkole podstawowej Hasan Pristina w Kosowie. Niedawno firma Technetix przekazała szkole profesjonalną, używaną drukarkę kolorową.

Nasz polski oddział przekazał 1200 euro na rzecz lokalnego domu dziecka stowarzyszenia „Razem z dzieckiem” we Wrocławiu.

Technetix w Holandii wspomógł Woltera Rebergena, brygadzistę w naszym magazynie w Veenendaal, w zbieraniu funduszy na badania nad rakiem. Wolter pedałował przez 24 godziny na rowerze treningowym, a Technetix przekazał 300 euro na rzecz holenderskiego stowarzyszenia walki z rakiem.

W Wielkiej Brytanii dofinansowujemy hospicjum dziecięce Chestnut Tree House – wybraną przez nas brytyjską organizację dobroczynną. Pracownicy biorą również udział w ochotniczych działaniach na terenie placówki, w tym w pracach ogrodniczych i ogólnej konserwacji. W maju 2014 roku firma przekazała dofinansowanie w wysokości 10 100 funtów, co przez trzeci rok z rzędu wystarczyło na opłacenie więcej niż jednodniowego kosztu funkcjonowania hospicjum. W czerwcu 2014 r. pracownicy centrali przebrali się w kostiumy superbohaterów, aby zbierać pieniądze na placówkę, a firma podarowała z tej okazji 100 funtów poprzez kampanię w mediach społecznościowych, wspierając występ Anglii w Pucharze Świata FIFA.

Nasz oddział w Hiszpanii współpracuje z kościołem w Saragossie, prowadzącym projekty pomocy osobom potrzebującym w lokalnej społeczności. Projekty obejmują przedszkole dla sierot i dzieci osób bezdomnych, dostarczanie posiłków bezdomnym i najuboższym, jak również na leczenie osób uzależnionych od alkoholu. W roku 2013 oddział Technetix w Hiszpanii zorganizował kurs komputerowy dla członków lokalnej społeczności parafialnej w Saragossie. Kurs obejmował między innymi korzystanie z Internetu oraz posługiwanie się oprogramowaniem Microsoft Office. Podobne działania są planowane na rok 2014.