Zarząd

Zarząd Technetix

 1. Paul Broadhurst
  Paul Broadhurst
  Założyciel i Dyrektor generalny
  Paul założył firmę Technetix w roku 1990 i jest jej głównym udziałowcem.  Odpowiada on za ogólne zarządzanie spółką i jej strategię, w tym rozwój działalności, sprzedaż i marketing. Przed założeniem firmy Technetix Paul pracował w firmach PA Consultants, Continental Microwave oraz EMI Central Research Laboratories. Paul jest dyplomowanym inżynierem, członkiem brytyjskiego Instytutu Inżynierii i Technologii, inżynierem europejskim, członkiem amerykańskiego Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników oraz członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji Kablowej. Paul jest przewodniczącym Strategicznej rady doradczej Technetix, która powstała w 2019 roku.
   
   
   
 2. John Brougham
  John Brougham
  Członek Zarządu bez funkcji wykonawczych
  John dołączył do zarządu Technetix w styczniu 2010 r. Jako niezależny dyrektor niewykonawczy. Jest Przewodniczącym Komitetu Audytu. Ma ponad 45-letnie doświadczenie zawodowe w branży elektronicznej, telekomunikacyjnej i oprogramowania, z 35-letnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora. Odszedł ze swojej ostatniej pełnoetatowej roli jako dyrektor finansowy Monitise plc w 2012 r. Od 2007 r. Pełnił funkcje dyrektora niewykonawczego w spółkach giełdowych oraz w sektorze publicznym i prywatnym. Obecnie jest również dyrektorem niewykonawczym funduszu powierniczego West Herts Hospital, przewodniczącym komitetu ds. Finansów i wyników oraz członkiem komitetu audytu.
   
   
   
 3. Colin Buechner
  Colin Buechner
  Członek Zarządu nie pełniący funkcji wykonawczych
  Colin został powołany do zarządu Technetix w lipcu 2016 roku jako dyrektor nie pełniący funkcji wykonawczych. Jest on specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej, a także jest dyrektorem zarządzającym Network Access w Liberty Global, gdzie pracuje od 2001 roku. Na tym stanowisku odpowiada za opracowanie strategii oraz wspieranie innowacyjności, jak również za wszystkie działania planistyczne i projektowo-konstrukcyjne mające zapewnić spełnienie przez sieć obecnych i przyszłych wymagań biznesowych. Do jego obowiązków w Liberty Global należą także programy rozbudowy sieci w celu przyłączenia milionów domów do sieci szerokopasmowej Liberty Global. Colin, przed podjęciem pracy w Libery Global, pracował w także kilku innych firmach telekomunikacyjnych, takich jak: Vodafone, VIAG Interkom i RSL COM. Colin został powołany jako członek Strategicznej rady doradczej Technetix w 2019 roku.
   
   
   
 4. Andrew Kellett
  Andrew Kellett
  Dyrektor Finansowy
  Andrew ma bogate doświadczenia w kierowaniu finansami i działalnością międzynarodowych firm o dużej skali wzrostu. Ostatnio pracował w sektorze nauk przyrodniczych/opieki zdrowotnej, pełniąc stanowiska dyrektora finansowego w Cmed Group, międzynarodowej firmie prowadzącej badania kliniczne, oraz Genetix Group Plc, notowanej na giełdzie firmie z branży nauk przyrodniczych i diagnostyki, w której odgrywał kluczową rolę w rozwoju, przekształceniu i pomyślnej sprzedaży spółki. Był także dyrektorem finansowym spółki Quest Diagnostics Inc. zajmującej się globalną działalnością w zakresie prób klinicznych. Andrew jest księgowym z dyplomem Coopers & Lybrand i odpowiada w Technetix za sprawy finansowe, prawne, kadrowe i informatyczne.
   
   
   
 5. Duncan McIntyre
  Duncan McIntyre
  Prezes bez funkcji wykonawczych
  Duncan to dynamiczny lider biznesu koncentrujący się przede wszystkim na spółkach wzrostowych. Niedawno zakończył pracę na stanowisku prezesa EGSolutions plc. W styczniu 2015 roku odszedł z CPP plc po zakończeniu udanej i kompleksowej restrukturyzacji firmy. Do września 2013 roku był prezesem firmy Monitise plc, notowanej na rynku AIM spółki z branży mobilnej bankowości i mobilnych płatności, w której przypadła mu rola kluczowego członka zespołu. Dzięki pracy zespołu spółka Monitise zdobyła pozycję lidera rynku i osiągnęła kapitalizację liczoną w miliardach funtów. Aż do lutego 2014 roku Duncan był prezesem agencji reklamowej Profero z branży digital, gdzie odegrał kluczową rolę podczas przywracania firmy do jej dawnej świetności oraz przy jej późniejszej sprzedaży spółce Interpublic Inc. Duncan jest prezesem i inwestorem w firmie Acclimatise, małej spółce doradczej zajmującej się przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Jest ponadto inwestorem i doradcą dla niewielkiej grupy firm technologicznych takich jak Swanbay i Pythagorus. Duncan był poprzednio Dyrektorem Wykonawczym w notowanej na giełdzie spółce z branży systemów komputerowych (Morse plc).
   
   
   
 6. Jan Ariesen
  Jan Ariesen
  Dyrektor ds. Technologii
  Jan, inżynier z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w zakresie projektowania szerokopasmowej telewizji kablowej, jest obecnie szefem zespołu CTO firmy Technetix. Skupia się on przede wszystkim na kontaktach z najważniejszymi klientami i jest rzecznikiem Technetix w zakresie technologii, opracowując nowe technologie i platformy produktów. Jan rozpoczął pracę dla Technetix w wyniku przyłączenia spółki Tratec w 1983 r. Przed rokiem 2008 Jan był w Technetix wiceprezesem wiodących zespołów projektowych w Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii, zajmujących się badaniem, projektowaniem i wynajdywaniem nowych produktów i technologii. W 2018 roku Jan dołączył do zarządu Technetix.
   
   
   
 7. Emma Hamilton
  Emma Hamilton
  Dyrektor ds. prawnych i Sekretarz Spółki
  Emma Hamilton dołączyła do zespołu Technetix w 2012 roku. W 2018 została powołana na stanowisko Sekretarza Spółki. Emma zajmuje się szerokim zakresem porad prawnych i handlowych, w tym przygotowywaniem i negocjowaniem umów, doradztwem w kwestiach dotyczących zatrudnienia, ochrony własności intelektualnej, rozstrzyganiem sporów oraz wspieraniem procesów związanych z rozwojem firmy. Emma jest absolwentką Uniwersytetu w Sussex, ukończyła studia podyplomowe z zakresu praktyki prawnej. Zanim dołączyła do zespołu Technetix, specjalizowała się w prawie rekrutacyjnym, udzielając porad komercyjnych i prawnych dla branży rekrutacyjnej.
   
   
   

Zarząd Technetix

 1. Francois Giraud-Sauveur
  Francois Giraud-Sauveur
  Dyrektor Działu Sprzedaży
  Francois jest profesjonalistą od rozwoju działalności i sprzedaży z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej. Od chwili rozpoczęcia pracy w Technetix w roku 2008 z sukcesem prowadził sprzedaż w całej Europie i utworzył sześć regionów sprzedaży, w tym w USA. Począwszy od końca 2011 r. Francois prowadził sprzedaż na całym świecie, zarządzając zespołami sprzedaży, przetwarzania zamówień i obsługi klienta w 12 różnych krajach. Francois jest Francuzem, posiada dyplom międzynarodowej szkoły biznesu ESCE; w latach 1998 — 2004 pracował w firmie Acome jako kierownik działu eksportu, a następnie w Sagem Communications od 2004 do 2008 roku jako dyrektor działu sprzedaży w dziale urządzeń stacjonarnych.
   
   
   

Strategiczna rada doradcza Technetix

 1. Paul Broadhurst
 2. Colin Buechner
 3. Lorenz Glatz
  Lorenz Glatz
  Członek Strategicznej rady doradczej (dawniej zatrudniony jako dyrektor ds. technologii w firmie Kabel Deutschland)
  Posiadający doświadczenie w zakresie technologii związanej z internetem i telewizją kablową, Lorenz doradza obecnie firmom w branży telekomunikacji ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności. W latach od 2006 do 2015 był zatrudniony jako dyrektor ds. technologii w firmie Kabel Deutschland (KD), która jest największym operatorem kablowym w Niemczech. W 2010 roku Lorenz uczestniczył w pracach zespołu przygotowującego i realizującego wejście firmy KD na giełdę. Przedsięwzięcie okazało się dużym sukcesem, a trzy lata później firma została sprzedana spółce Vodafone. W latach 2009 do 2015 Lorenz był prezesem europejskiego oddziału firmy CableLabs. Przed podjęciem pracy w firmie KD Lorenz był zatrudniony w firmie Liberty Global w Europie jako pierwszy wiceprezes ds. sieci oraz projektowania i architektury systemów. Lorenz kształcił się na Uniwersytecie w Wiedniu i Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz i uzyskał dyplom magistra fizyki w 1995 roku.
 4. Jay Rolls
  Jay Rolls
  Członek Strategicznej rady doradczej (dawniej zatrudniony jako dyrektor ds. technologii w firmie Charter Communications)
  Jay Rolls pracował w latach od 2011 do 2019 jako pierwszy wiceprezes i dyrektor ds. technologii w firmie Charter Communications w Denver, w stanie Kolorado. Razem z zespołem odpowiadał za inżynierię i architekturę wszystkich aspektów w branży systemów stacjonarnych, w których działa firma Charter. Wcześniej Jay przez 13 lat piastował różne stanowiska w firmie Cox Communications, łącznie ze stanowiskiem pierwszego wiceprezesa ds. technologii. W firmie Pacific Broadband pracował jako wiceprezes ds. rozwoju, a w latach od 1999 do 2000 roku był zatrudniony jako wiceprezes ds. inżynierii sieci w firmie Excite@Home. Wcześniej pan Rolls przez dziewięć lat pracował w Niemczech w firmach Alcatel i BBN Communications (obecnie poziom 3). Swoją karierę rozpoczął pracując w służbach wywiadowczych USA. Jay otrzymał licencjat z inżynierii elektrycznej na Uniwersytecie Virginia w 1983 roku, a dyplom magistra w zakresie zarządzania systemami na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w 1988 roku.
 5. Ron Coppock
  Ron Coppock
  Członek Strategicznej rady doradczej (dawniej zatrudniony jako prezes ds. sprzedaży w firmie Arris International)
  Ron Coppock jest konsultantem ds. strategicznych w firmie Technetix od października 2017 roku. W maju 2017 roku Ron przeszedł na emeryturę. Wcześniej w firmie Arris pracował przez 26 lat, w tym jako wiceprezes wykonawczy ds. sprzedaży i marketingu. Do Arris przeszedł z firmy Antec, która wraz z Nortel Networks stała się częścią spółki joint venture Arris Interactive. Firma Antec wykupiła Nortel ze spółki joint venture w 2000 roku i zachowała nazwę Arris. W trakcie pracy Rona firma Arris rozwijała się i rozszerzała swoją działalność. Związane to było z całą serią przejęć spółek, głównie firm Pace PLC i Motorola Home oraz z innymi transakcjami, w tym z C-COR and BigBand Networks. Ron był częścią zespołu zajmującego się strategią i doprowadził do finalizacji tych wszystkich transakcji. W 2013 roku Ron został członkiem stowarzyszenia Cable TV Pioneers. Ron poświęca wiele czasu na działalność charytatywną, uczestnicząc w pracach m.in. zarządu Cystic Fibrosis Foundation (Fundacji Mukowiscydozy), National Incarceration Association (Krajowego Stowarzyszenia Więziennictwa) i Auburn University Alumni Association (Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Auburn).