Virtual Segmentation

Szybkość światłowodu bez światłowodu

Rozwiązanie Technetix Virtual Segmentation™ zapewnia dodatkową przepustowość na istniejącym kablu koncentrycznym, przesyłając dane do modułu PHY (RPD) bez konieczności kładzenia światłowodów w nowym miejscu segmentacji. Virtual Segmentation™ obsługuje oprócz aplikacji szybkich sieci Wi-Fi aplikacje takie jak R-PHY / R-MACPHY, mobile backhaul, usługi symetryczne / biznesowe i aplikacje Smart City.

Zasadniczo każdy scenariusz, który wymaga dużej przepustowości przy niskim opóźnieniu w sieci, można wdrożyć, zmniejszając CAPEX do 80%, jednocześnie zmniejszając czas wdrażania z miesięcy na dni. Wszystko działa w twojej istniejącej sieci koncentrycznej i nie koliduje z istniejącymi usługami.

  • Do 10 Gbps przez kabel koncentryczny
  • Wdrożenie RPD bez światłowodu
  • Sieć jest "wirtualnie" podzielona na segmenty

Rozwiązanie - Virtual Segmentation™

Rozwiązanie Technetix Virtual Segmentation™ zapewnia dodatkową przepustowość na istniejącym kablu koncentrycznym, przesyłając dane do modułu PHY (RPD) bez konieczności kładzenia światłowodów w nowym miejscu segmentacji. Virtual Segmentation™ daje operatorom dodatkową przepustowość w istniejącej infrastrukturze z kabli koncentrycznych, dzięki czemu RPD może być wdrażany bez konieczności budowy sieci światłowodowej.


korzyści:

  • Istniejąca infrastruktura zostaje zachowana - Virtual Segmentation ™ jest dodatkiem
  • Opłacalność
  • Możliwość zwiększenia przepustowości

Dokumentacja techniczna

Celem zasięgnięcia szczegółowej informacji, kliknij w poniższy link