Virtual Segmentation

Technetix LG Summit award winnerTechnetix SCTE award winner
  • Wdrożenie RPD bez światłowodu
  • Do 10 Gbps przez kabel koncentryczny
  • Sieć jest "wirtualnie" podzielona na segmenty

Większe zapotrzebowanie na przepustowość

Obecna tendencja do zwiększania prędkości transmisji danych w branży usług szerokopasmowych zmusza operatorów do tworzenia mniejszych grup usług, aby móc dostarczać dane do abonenta. Dawniej średnia liczba domów przekazanych do węzła optycznego wynosiła od 500 do 2000 domów.

Liczba ta zmniejszy się jeszcze bardziej: od 125 do 250 domów na węzeł, co oznacza, że światłowody będą musiały sięgać głębiej w sieć.


Wady rozmieszczenia światłowodów:
  • Kopanie pod kable i inne elementy sieci
  • Wysokie koszty, czas na uzyskanie zezwoleń na roboty odpowiednich organów

Rozwiązanie - Virtual Segmentation™

Rozwiązanie Technetix Virtual Segmentation™ zapewnia dodatkową przepustowość na istniejącym kablu koncentrycznym, przesyłając dane do modułu PHY (RPD) bez konieczności kładzenia światłowodów w nowym miejscu segmentacji. Virtual Segmentation™ daje operatorom dodatkową przepustowość w istniejącej infrastrukturze z kabli koncentrycznych, dzięki czemu RPD może być wdrażany bez konieczności budowy sieci światłowodowej.


Zalety:
  • Istniejąca infrastruktura zostaje zachowana - Virtual Segmentation ™ jest dodatkiem
  • Opłacalność
  • Możliwość zwiększenia przepustowości


80% CAPEX reduction with Virtual Segmentation