Sprzęt testowy

Dostęp do najnowszych urządzeń

Firma Technetix jest znana w branży zarówno z dogłębności, jak i zakresu prowadzonych testów mających na celu zapewnienie produktów najwyższej jakości. Ponieważ nie każda firma jest w stanie inwestować w tak rozbudowany zakres najnowocześniejszej aparatury do badań, oferujemy klientom pełny zestaw sprzętu do testów.


Nasze możliwości testowe obejmują:

Charakterystyka produktów pasywnych

 • Przesyłanie sygnałów RF oraz parametry odbiciowe przy użyciu wektorowych analizatorów sieci (tłumienie i izolowanie, straty odbiciowe i opóźnienie grupowe do 3 GHz)
 • Zabezpieczenie przeciwnapięciowe do 6,6 kV przy fali połączonej i pierścieniowej
 • Wytrzymałość izolacji galwanicznej oraz badania napięcia upływu
 • Modulacja zniekształceń
 • Badania zniekształceń intermodulacyjnych (dwusygnałowe trzeciego rzędu)
 • Efektywność ekranowania z zaciskiem pochłaniającym do 3 GHz
 • Badanie promieniowania dochodzącego i emitowanego bliskiego i dalekiego zasięgu
 • System testu promieniowania ogniwa GTEM
 • Badanie złącz, np. jakości gwintów, wymiarów oraz sił wkładania/trzymania/ciągnięcia
 • Właściwości w zakresie temperatury i wilgotności
 • Badania rozpyloną solą

Charakterystyki kabla koncentrycznego

 • Przesyłanie sygnałów RF oraz parametry odbiciowe przy użyciu wektorowych analizatorów sieci (tłumienie i izolowanie, straty odbiciowe i opóźnienie grupowe do 3 GHz)
 • Promień zginania, wytrzymałość na ciągnięcie
 • Impedancja przejścia oraz tłumienie ekranowania do 3 GHz
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej z zastosowaniem sprzężonej tuby pomiarowej (CoMeT)

Charakterystyka produktów aktywnych

 •  Przesyłanie sygnałów RF oraz parametry odbiciowe przy użyciu wektorowych analizatorów sieci (tłumienie i izolowanie, straty odbiciowe i opóźnienie grupowe do 3 GHz)
 • Wielkości zakłóceń do 3 GHz
 • Zabezpieczenie przeciwnapięciowe do 6,6 kV przy fali połączonej i pierścieniowej
 • Intermodulacja wielosygnałowa, CSO/CTB, MER/BER z zastosowaniem kanałów NTSC, CENELEC i QAM
 • Badanie złącz, np. jakości gwintów, wymiarów oraz sił wkładania/trzymania/ciągnięcia
 • Pobór mocy, współczynnik mocy, zakresy napięć i częstotliwości
 • Kompatybilność elektromagnetyczna (zgodność wstępna, promieniowanie, zacisk pochłaniający, tuba typu Comet, komórka GTEM)
 • Emisja i odporność
 • Wyładowania elektrostatyczne, przepięcia i EFT
 • Wahania, spadki i zaniki napięcia, pole magnetyczne
 • Właściwości w zakresie drgań, temperatury i wilgotności
 • Badania rozpyloną solą
 

Zasilacze i nie tylko

 • Charakterystyki wyjściowe, np. obciążenie, tętnienia i zakłócenia
 • Pobór mocy, współczynnik mocy, zakresy napięć i częstotliwości
 • (Wstępna) kompatybilność elektromagnetyczna
 • Emisja i odporność
 • Wyładowania elektrostatyczne, przepięcia i EFT
 • Wahania, spadki i zaniki napięcia, pole magnetyczne
 • Właściwości w zakresie temperatury i wilgotności 

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasz sprzęt do testów może pomóc w prowadzonej działalności, skontaktuj się z nami.