Produkcja i zapewnienie jakości

 

Główne zakłady produkcyjne Technetix obejmują dwie fabryki na Tajwanie i trzy w Chinach kontynentalnych; relacje z naszymi dalekowschodnimi partnerami produkcyjnymi mają ponad 10-letnią historię. Wszystkie zakłady mają certyfikaty systemu zarządzania jakością ISO9001 oraz systemu zarządzania środowiskowego ISO14001. Technetix dysponuje również ośrodkami serwisu i wsparcia w Mechelen w Belgii, we Wrocławiu w Polsce oraz w Englewood w USA, które kompletują i konfigurują systemy oraz prowadzą doraźny montaż krótkich serii.

Zakłady i produkcja

Szeroka oferta produktów Technetix jest wytwarzana w pięciu naszych zakładach na Tajwanie i w Chinach. Wspomniane zintegrowane pionowo zakłady wykonują automatyczny montaż powierzchniowy i montaż przewodowy płytek drukowanych (zgodnie z normami RoHS i REACH), odlewy ciśnieniowe z cynku i aluminium, odlewanie wtryskowe tworzyw sztucznych, montaż końcowy, testy i pakowanie. Wszystkie zakłady dysponują „normatywnymi” laboratoriami, co pozwala im na kwalifikowanie produktów.

Jakość jest w firmie Technetix sposobem na życie. Posiadamy oddziały w sąsiedztwie wszystkich naszych partnerów produkcyjnych  z biurem zapewnienia jakości i projektowania jakościowego w Taipei na Tajwanie, biurem zarządzania produkcją w Hongkongu oraz własnymi specjalistami od kontroli jakości w naszych partnerskich zakładach w Chinach kontynentalnych.

Produkcja „odchudzona”

Regularne kontakty z dostawcami pozwalają nam na zacieśnianie więzi partnerskich i zapewnianie pomocy podczas opracowywania nowych produktów i w trakcie procesu produkcji. Nasz program produkcji „odchudzonej” kieruje się zasadą zarządzania wizualnego „5S” (Sort, Set, Shine, Standardise and Sustain — wybierz, przygotuj, dopracuj, standaryzuj, zachowaj) we wszystkich magazynach oraz u kluczowych dostawców. W upraszczaniu procesów roboczych istotną rolę odgrywają prowadzone z dostawcami warsztaty służące rozwiązywaniu problemów oraz odwzorowywanie strumienia wartości (VSM).

Zapewnienie jakości

Technetix dąży do zarządzania jakością u źródła. Nasz system zarządzania jakością jest certyfikowany zgodnie z normą ISO9001:2015, stanowiąc szkielet kontrolowania wszystkich procesów jakości w firmie Technetix.

Rygorystyczny proces zatwierdzania produktu podczas walidacji próbek z pierwszej partii produkcyjnej oraz zatwierdzanie wyrobów do produkcji seryjnej zapewnia kontrolowanie przez nas projektowania i rozwoju produktu od koncepcji aż po dostarczanie. Pobieranie próbek do badań odbywa się zgodnie normą zapewnienia jakości ISO2859-1:1999 (standard MIL 105E). Badania związanie z kontrolą jakości są z góry określone odpowiednio dla danego produktu.