Modem Safe

Technetix dąży do produkowania zintegrowanych rozwiązań, aby lepiej rozwiązywać zarówno typowe, jak i nietypowe problemy z siecią. Przez wiele lad dział badawczo-rozwojowy Technetix śledził liczne innowacje techniczne w branży, stosowane obecnie w wielu produktach Technetix. Dowiedz się więcej o naszych technologiach, klikając ikony poniżej.

Modem Safe®

Nasza technologia Modem SafeTM zabezpiecza wrażliwe urządzenia sieciowe i coraz droższe urządzenia CPE poprzez bardzo skuteczną ochronę przed przepięciami.

Technologia Modem Safe chroni przed impulsami zarówno wysoko-, jak i niskonapięciowymi i została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu optymalnego funkcjonowania każdego z elementów sieci.

Technologia oparta na obwodach pasywnych nie bazuje na odgromnikach gazowych. Zastosowane rozwiązanie nie tylko Nie tylko usuwa źródła przepięć, spięć i impulsów napięcia, ale również przedłuża żywotność urządzeń

Zalety technologii Modem Safe:

  • Ochrona przed impulsami wysokiego i niskiego napięcia
  • Zapobiega zniekształceniom sygnału powodowanym przez magnesowanie wewnętrznych elementów ferrytowych
  • Ogranicza spadek wydajności CPE
  • Obniża poziom zgłaszanych usterek
  • Mniejsza ilość interwencji w sieci
  • Lepsza obsługa klienta