Łańcuch dostaw

Oferujemy najnowocześniejsze produkty oraz usługę pełnego łańcucha dostaw, co pozwala klientom skupiać się na ich podstawowej działalności.

Firma Technetix znajduje się w centrum innowacji technologii szerokopasmowych, a w wyniku swojego globalnego zasięgu utworzyła centra logistyczne w kluczowych lokalizacjach na całym świecie. Prowadzenie naszej działalności z 20 państw, w tym Holandii, Wielkiej Brytanii i USA, pozwala nam na zarządzanie logistyką i obsługę pełnego łańcucha dostaw do Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej.

Firma Technetix korzysta z zaawansowanego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) przy planowaniu i zarządzaniu stanami magazynowymi, aby można było spełniać surowe warunki umów serwisowych z wiodącymi operatorami kablowych sieci szerokopasmowych na całym świecie.

Nasze trzy strategicznie rozmieszczone centrale nadzorują sieć centrów logistycznych na całym świecie.

Ameryka Północna i Południowa

Nasza regionalna centrala w Englewood w USA mieści centralny magazyn zaopatrujący prowadzone przez podmioty zewnętrzne satelitarne magazyny w całym regionie amerykańskim.

Europa

Nasza brytyjska centrala w Albourne w West Sussex oraz centrala regionalna w Veenendaal w Holandii mieszczą centralny magazyn dystrybucyjny dla Europy. Obiekty te zaopatrują klientów bezpośrednio na najważniejszych rynkach europejskich, ze wsparciem ze strony prowadzonych przez Technetix magazynów lokalnych w Dublinie (Irlandia), Saragossie (Hiszpania), Prisztinie (Kosowo), i Bukareszcie (Rumunia). Łączna pojemność magazynów wynosi 20 000 palet.

Technetix może dostarczać produkty bezpośrednio do magazynów klienta lub zasilać magazyn klienta ze swoich zapasów magazynowych zgodnie z uzgodnionymi wcześniej zasadami zarządzania zapasami. Często również dostarczamy bezpośrednio do odbiorców końcowych naszych klientów oraz do specjalistów.

Portal internetowy

Aby zróżnicować swoją pozycję na rynku, korzystamy z nowoczesnego systemu ERP oraz oprogramowania do planowania stanów magazynowych przy prowadzeniu wszystkich funkcji łańcucha dostaw w obrębie firmy. Specjalnie zaprojektowany portal klienta jest przejrzysty, co zapewnia klientom bezpieczeństwo na każdym etapie łańcucha dostaw.

Na portalu podawane są informacje o dostarczanych klientowi produktach Technetix i innych producentów. Jeśli istnieje potrzeba, mogą być oferowane alternatywy dla każdego z nabywanych produktów, za aprobatą własnych specjalistów klienta. Wierzymy, że stanowi to kolejny sposób na obniżenie kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony i zwiększenia wydajności sieci.  

System można dostosować do udostępniania „tablic” i wygodnych raportów online, w tym centralnego podglądu dostępności zapasów, realizacji zamówień sprzedaży, prognoz klientów i zapasów magazynowych dla danej pozycji.

Jeśli dostarczamy towar do magazynu klienta, to portal zawiera informacje na temat stanu realizacji otwartych zamówień przez całą drogę aż do fakturowania. Użytkownik widzi produkty będące w drodze oraz w trakcie produkcji. Na tablicach uwidocznione są potencjalne problemy z poziomami stanów magazynowych, a użytkownik może je dokładniej zbadać, aby zapobiegać im, zanim jeszcze się pojawią. Jeśli zgodnie z umową dostarczamy towar z własnego magazynu, użytkownik ma przez cały czas pełny wgląd w stan zapasów poprzez portal online.

Metoda prób i badań

Pomyślne prowadzenie łańcucha dostaw w skali globalnej wymaga doskonałego zarządzania czasem, sprawnej komunikacji i przestrzegania terminów; Technetix administruje łańcuchem dostaw dla operatorów kablowych na całym świecie przez ostatnie 15 lat. Nasza obsługa łańcucha dostaw i logistyki zapewnia użytkownikowi łatwość i skuteczność postępowania z jednym dostawcą z dodatkową elastycznością w zakresie spełniania indywidualnych wymagań.

Umożliwienie firmie Technetix zarządzania własnymi zapasami pozwala użytkownikom zmniejszyć nakłady związane z przyjmowaniem dostaw, planowaniem zapotrzebowania, prognozowaniem i zakupami; spełniamy wymagania w zakresie produktów na podstawie zatwierdzonych poziomów progowych, minimalnego poziomu zapasów oraz prognozowanych trendów, które obserwujemy w czasie. Korzystanie z naszej obsługi pozwala zmniejszyć własne stany magazynowe, jak również usprawnić przepływ środków pieniężnych, uwalniając dodatkowe zasoby do wykorzystania w podstawowej działalności firmy.

W samych tylko Stanach Zjednoczonych firma Technetix zarządza rozmaitymi magazynami produktów, dostarczając do lokalizacji w większości stanów pomiędzy zachodnim a wschodnim wybrzeżem od 2008 roku. Aby było możliwe zarządzanie stanami magazynowymi w całych Stanach Zjednoczonych, nasze zespoły zajmujące się zakupami i obsługą klienta są przygotowane na korzystanie z wielu stref czasowych.

Relacja wartości do kosztów

Cenniki Technetix są przejrzyste. Przy zawieraniu długookresowej umowy na dostawy zapewniamy nieodpłatną dystrybucje naszych produktów, natomiast wyroby innych producentów są dostarczane po kosztach powiększonych o stałą marżę procentową. Dzięki wyeliminowaniu czynnika nieuwagi i zmniejszeniu kosztów zarządzania łańcuchem dostaw firma Technetix pozwala firmom lepiej skupić się na obsłudze ich własnych klientów.

W przypadku zainteresowania naszą obsługą łańcucha dostaw prosimy o rozmowę z lokalnym przedstawicielem handlowym lub wiadomość e-mail na adres pm@technetix.com.