Ingress Safe

Technetix dąży do produkowania zintegrowanych rozwiązań, aby lepiej rozwiązywać zarówno typowe, jak i nietypowe problemy z siecią. Przez wiele lad dział badawczo-rozwojowy Technetix śledził liczne innowacje techniczne w branży, stosowane obecnie w wielu produktach Technetix. Dowiedz się więcej o naszych opatentowanych technologiach, klikając ikony poniżej.

Ingress Safe®

Nasza chroniona patentami technologia Ingress SafeTM wykrywa i znacznie redukuje zakłócenia w sieciach RF, usprawniając działanie usług w kanale powrotnym, np. DOCSIS 3.

Jedną z najpoważniejszych barier wdrażania udoskonalonych, szybkich usług DOCSIS 3.0 wymagających wysokiej spójności przesyłania sygnału są zakłócenia w sieci. Ponieważ operatorzy MSO dążą do migracji cyfrowej 64 QAM i 256 QAM, eliminowanie zakłóceń stanowi ogromne wyzwanie.

Zakłócenia mają różne przyczyny, ale 80% z nich pochodzi od słabo ekranowanych urządzeń w domu. Ponieważ nie ma możliwości kontrolowania każdego ze środowisk domowych, nasza unikalna technologia Ingress Safe pozwala operatorom identyfikować przyczyny i zwalczać zakłócenia przenikające do sieci w domu.

Pasywne kontrolowanie krytycznego problemu

Podczas podłączania odbiorców do sieci korelacja pomiędzy częstotliwością a fazą sygnałów zakłóceń z sąsiadujących obiektów oznacza, że zakłócenia rosną w miarę łączenia się ich w obrębie sieci. Dzięki dodaniu w naszych jednostkach pasywnych urządzenia odwracającego fazę o 180 stopni zakłócenia od jednego abonenta łączą się w przeciwfazie z zakłóceniami od drugiego abonenta.W efekcie znoszą się wzajemnie.

Zalety technologii Ingress Safe:

  • Dostępna jako opcja we wszystkich układach pasywnych i tapach Technetix
  • Brak niekorzystnego oddziaływania na sieć lub funkcjonowanie usług
  • Elastyczność – wyeliminowanie ograniczeń rozwiązań typu inwazyjnego, jak filtry lub dynamiczna kontrola zakłóceń
  • Znacznie zmniejsza zakłócenia w szerokopasmowych sieciach telewizji kablowej, usprawniając funkcjonowanie sieci
  • Próby praktyczne wykazały, że urządzenia Ingress Safe w sieci dosyłowej zwiększają odstęp nośnej od zakłóceń średnio o 6 dB do 12 dB, w zależności od topologii sieci i poziomów zakłóceń
  • Pozwala zapobiec lub znacznie opóźnić konieczność interwencji specjalistów w celu usuwania usterek spowodowanych skumulowanym oddziaływaniem zakłóceń na funkcjonowanie sieci i obsługę klienta