AIMA3000 - Optyczna stacja czołowa sieci HFC oraz FTTx

ZAAWANSOWANA, INTELIGENTNA WIELOUSŁUGOWA PLATFORMA STACJI CZOŁOWEJ

Podczas gdy wielu operatorów przygotowuje się do wdrożenia rozwiązania Zdalne PHY w architekturze rozproszonego dostępu DAA, duża liczba operatorów nadal rozszerza swoją istniejącą architekturę CAA. Problemem jest przestrzeń stacji czołowej, klimatyzacja i złożoność operacyjna - AIMA3000 odpowiada na te wyzwania bardzo kompaktowym, łatwym do zarządzania i wysoko wydajnym projektem.

AIMA: duża gęstość, mała moc

  • AIMA3000 okazała się opłacalnym rozwiązaniem i przechodzi do DOCSIS 3.1
  • Całkowity koszt użytkowania (TCO) traktowany całościowo jest niezrównany w całej branży
  • Doświadczenie firmy Technetix z aktywnymi i pasywnymi stacjami czołowymi, jak również z kompletnymi rozwiązaniami dostępu do sieci, pozwala nam zagwarantować niezrównaną wydajność systemu

DOCSIS 3.1 - OPTYCZNA PLATFORMA CAA

AIMA3000 jest wszechstronną platformą stacji czołowej, która umożliwia działanie sieci CAA HFC, sieci FTTx, jak również jakiegokolwiek rodzaju dystrybucji, gdzie wymagana jest również transmisja RF.

Dzięki unikatowemu nadajnikowi DWDM AIMA3000 umożliwia operatorowi zredukowanie zapasów i optymalizację czasu na naprawę, ponieważ kanały DWDM są wybierana wyłącznie przez użytkownika, a nie zapisywane na poziomie sprzętowym.

Jego unikalny system zarządzania umożliwia nawet nieprzeszkolonemu personelowi szybką wymianę sprzętu z minimalnymi przerwami dla klienta.

Materiały dodatkowe

Zainteresowany? Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem, aby zamówić wersję demonstracyjną lub pobrać dokumentację techniczną, aby uzyskać więcej informacji.