Verantwoord ondernemen

Technetix Group Limited

Technetix tolereert geen slavernij, mensenhandel of enige andere schending van de mensenrechten in enig deel van haar bedrijf of haar toeleveringsketen. Alle medewerkers en toeleveringspartners moeten op elk moment ethisch handelen en voldoen aan de wettelijke vereisten.

De informatie in deze verklaring heeft betrekking op het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Structuur- en toevoerketens

Technetix is actief in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en de regio Azië / Pacific, en onderscheidt zich van concurrenten door gedetailleerde kennis te verwerven over de behoeften van zijn klanten en bekroonde oplossingen op de markt te brengen.

Technetix biedt zijn klanten toegevoegde waarde door adviespartnerschappen aan te gaan en door 27 jaar ervaring met breedbandnetwerktechnologieën. De aard van zijn relaties betekent dat zodra een behoefte is geïdentificeerd, de oplossing snel kan worden ontwikkeld en op de markt kan worden gebracht. Dit is een van de redenen waarom het bedrijf door meer dan 2000 klanten in 91 landen wordt uitgeprobeerd, getest en vertrouwd.

Het grootste deel van de inkoopactiviteit van Technetix is gecentraliseerd. Het bedrijf kan daarom zorgen voor een goede mate van consistentie en samenhang in het beheer van zijn relaties met zijn toeleveringspartners wereldwijd, wat op zijn beurt de mogelijkheid ondersteunt om de prestaties te bewaken en de naleving van afspraken met een hoog vertrouwen te evalueren.

Ethische normen en verwachtingen

Technetix tolereert geen enkele vorm van discriminatie, intimidatie of pesterijen onder zijn personeel en vereist van al zijn managers dat al het beleid met betrekking tot deze kwesties wordt gevolgd.

Technetix respecteert dat andere landen culturen, normen en waardenensets hebben die verschillen van die van Technetix. Desalniettemin zijn er bepaalde normen die het bedrijf als universeel beschouwt en zijn toeleveringspartners verplicht om aan deze normen te voldoen en ervoor te zorgen dat ze hun eigen toeleveringsketen hieraan houden. Deze standaarden zijn:

  • De bevoorradingspartner mag geen enkele vorm van gedwongen, gebonden, verplichte arbeid, slavernij of mensenhandel gebruiken;
  • De werknemers van de toeleveringspartner moeten vrij kunnen kiezen voor een baan en mogen niet worden belet om door dwang te vertrekken of worden bestraft of bedreigd om na een redelijke opzegtermijn te vertrekken; alle werkgelegenheid is vrijwillig;
  • Werktijden en vergoedingen moeten vergelijkbaar zijn met lokale normen en moeten voldoen aan alle lokale wetten;
  • Aanbodpartners mogen werknemers niet verplichten geldstortingen te doen of werknemers te verplichten om door de overheid uitgegeven identificaties, paspoorten of werkvergunningen in te leveren als voorwaarde voor tewerkstelling.

In aanvulling op het bovenstaande zijn onze toeleveringspartners verplicht processen te onderhouden die de mogelijkheid minimaliseren dat producten die aan Technetix worden geleverd conflictmineralen bevatten. Conflictmineralen zijn mineralen die gewonnen zijn door omstandigheden van gewapende conflicten en mensenrechtenschendingen. In overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving (Dodd-Frank Act) en de OCED-richtlijnen, beschouwt Technetix conflictmineralen als goud, tin, wolfraam en tantaal dat afkomstig is uit door conflicten getroffen gebieden in het oosten van de Democratische Republiek Congo.

Transparantie

Technetix maakt aan alle huidige en potentiële toeleveringspartners duidelijk dat het verwacht dat het bedrijf op een transparante en eerlijke manier zal worden geleid. Voordat een zakelijke relatie wordt gevormd, moet een leveranciersvragenlijst worden ingevuld. De vendor-vragenlijst bestaat uit een uitgebreide reeks vragen die zijn opgesteld om de normen te evalueren die het bedrijf hanteert en om ervoor te zorgen dat dergelijke normen voldoen aan de technische vereisten van Technetix. Mocht de vragenlijst van de leverancier aantonen dat er niet aan zijn vereisten wordt voldaan, afhankelijk van de ernst van de afwijkingen, zal Technetix weigeren een zakelijke relatie aan te gaan of zal Technetix samenwerken met de leverancier om de naleving te waarborgen.

Voordat een nieuwe bevoorradingspartner wordt geaccepteerd, wordt een beoordeling en audit ter plaatse voltooid door relevante operationele, beleids- en kwaliteitsexperts en het senior management.

Ethische normen handhaven

Technetix onderhoudt nauwe werkrelaties met alle toeleveringspartners. Medewerkers worden aangemoedigd om eventuele zorgen met betrekking tot slavernij, mensenhandel of andere acties die niet in lijn zijn met de vereisten, aan een uitvoerend personeelslid te melden, zodat de juiste actie kan worden ondernomen.

Regelmatige bezoeken ter plaatse door operationeel personeel en leidinggevenden maken integraal deel uit van haar inspanningen om deze hechte werkrelaties te onderhouden en tijdens deze bezoeken worden arbeidsomstandigheden en ethische normen specifiek versterkt en beoordeeld, waaronder rechtstreeks spreken met werknemers op de fabrieksvloer of relevante werkplek.

Opleiding

Technetix onderhoudt contacten met alle werknemers om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van haar beleid en hoe ze deze binnen hun positie kunnen implementeren. Specifieke training wordt ook gegeven aan werknemers over belangrijke kwesties die van invloed zijn op het bedrijf, zoals het handhaven van ethische normen in het hele bedrijf en toeleveringsketens.

Deze verklaring is goedgekeurd door de raad van bestuur van Technetix

Paul Broadhurst
Chief Executive Officer
Technetix Group Limited
20 Februari 2019